Assetmanagers laten groeikansen liggen

Beleggingsfondsen niet onderscheidend

Meer dan 40% van de beleggingsadviseurs die particuliere klanten adviseren, vindt dat beleggingsfondsen onvoldoende onderscheidend zijn ten opzichte van elkaar. Daarbovenop vindt 50% van hen dat de aanbieders van beleggingsfondsen nauwelijks van elkaar verschillen.


Directeuren: fondsen teveel hetzelfde

Die resultaten komen naar voren uit een beleggingsonderzoek dat Fairchild Marketing Consultants samen met Het Financieele Dagblad heeft gedaan onder 2100 beleggingsprofessionals. De beleidsmakers onder de beleggingsspecialisten zijn nog negatiever dan de adviseurs zelf, hiervan vindt de helft de fondsen te veel op elkaar lijken. Wat een fonds volgens de ondervraagden wél onderscheidend maakt is een eigen visie en een duidelijke strategie van de fondsmanagers. Ook een goed rendement en een heldere kostenstructuur zijn nog altijd onderscheidend.
 

Inhoudelijke communicatie verhoogt aantrekkelijkheid fonds

Uit de peiling blijkt dat beleggingsprofessionals bij de selectie van een fonds vooral naar het track record kijken, de transparantie van het beleggingsproces, de kosten en de visie van de fondsmanager. En daarover willen zij vaak een update. Hier ligt een uitgelezen kans voor assetmanagers: Beleggers hebben nog altijd behoefte aan heldere informatie van een herkenbare afzender. Het bekendste voorbeeld hiervan is de jaarlijkse bijeenkomst van Warren Buffett’s Berkshire Hathaway dat bezoekers van over de hele wereld trekt. Uit het onderzoek blijkt overduidelijk dat goede communicatie helpt een fonds beter te profileren. Dat is relatief eenvoudig te realiseren. Je moet dan natuurlijk wel weten waar je voor staat en waar je je onderscheidt van anderen. Bij aanbieders met een helder profiel is de effectiviteit van de marketinginspanningen bovendien veel hoger.

Transparantie belangrijker dan kosten

De huidige crisis, die ook de aanbieders sterk heeft geraakt, versterkt volgens de ondervraagden de behoefte aan meer transparantie, simpele producten en indexfondsen. In lijn met de tijdgeest blijven ook thema’s als duurzaamheid en energie hoog op het verlanglijstje van de professionals staan. Ook zullen beleggers lagere kosten eisen en stabielere rendementen.

De ervaring leert dat het niet zozeer gaat om lagere kosten als wel om openheid daarover. Beleggers nemen hogere kosten voor lief als die verklaarbaar zijn en daar ook een hoger te verwachten rendement tegenover staat. Voor henzelf wel te verstaan, niet alleen voor de aanbieder. Zo is vastgoed- en microkredietbelegger Annexum al vanaf het begin volstrekt helder over haar commissies en kosten. Hierdoor accepteren beleggers, zelf in een neergaande markt, deze hogere kosten.

Fondsen gewilder door scherpe positionering

Om in de huidige markt klanten te behouden en nieuwe investeerders aan te trekken, moet je als fondsbeheerder scherpe keuzes maken en die helder en frequent communiceren. Met communicatie kom je al een heel eind. Delta Lloyd bijvoorbeeld slaagt hier goed in door via beheerder Alex Otto consequent te vertellen waar het Delta Deelnemingen Fonds voor staat. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de beleidskeuzes die je maakt. Dit vraagt om een eigen visie en de ruggengraat om onafhankelijk van de index een eigen beleggingsbeleid te kiezen. Een klant investeert veel liever in de positieve keuze voor een uitgesproken beleggingsbeleid dan in de negatieve keuze om een aantal fondsen uit een index te onderwegen. Het Franse Carmignac doet dit al jaren met de bekende successen daarin.

Hoe kom je nou tot de juiste visie en keuzes? Fairchild Marketing Consultants gebruikt hiervoor een model om, naast de economische ontwikkelingen, systematisch klanten- en beleggingsbehoeften, ontwikkelingen bij de concurrentie en je eigen sterktes samen te smeden tot een eigen onderscheidende visie. Op die manier positioneren leidt al op korte termijn tot een groeiversnelling.

Meer weten: Cees Vernooij 030-254 56 80

Over Cees Vernooij Cees Vernooij is managing partner van Fairchild Marketing. Hij studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, specialisatie Marketing Management en aan Esade in Barcelona, specialisatie Finance. Hij werkte als consultant New Business Concepts bij VODW en als investment manager bij Warp alvorens hij in 2002 Fairchild Marketing oprichtte. Sinds de oprichting van Fairchild houdt Cees zich bezig met het verbeteren van de klantgerichtheid en commerciële prestaties van dienstverleners. Voor diverse opdrachtgevers heeft hij projecten op zijn naam staan op het gebied van merkontwikkeling, portfoliostrategieën, (her)positionering, klantwaarde en klantcontactbeleid en distributie-ontwikkeling. Ook stond hij als ondernemer en adviseur aan de wieg van verschillende diverse nieuwe business units en bedrijven. Hij heeft uitgebreide (inter)nationale ervaring opgedaan met opdrachten in financiële dienstverlening, telecom, energie, touroperating en de zorgsector. Marktkwaliteit is zijn credo: het is pas goed als de resultaten in de markt dat bewijzen. Dat vraagt om een klantgerichte mentaliteit en structuur in de organisatie. Cees combineert daarom de harde marketingwetten gericht op omzet en klanttevredenheid met de onmisbare zachte factoren van verandermanagement. Cees spreekt regelmatig op seminars waar zijn bijdragen steevast hoog worden beoordeeld. Hij is getrouwd en vader van drie kinderen. Een uitgebreid CV vindt u op LinkedIn
Reageer op "Assetmanagers laten groeikansen liggen"

Log in met je Facebook account en plaats een reactie op het artikel "Assetmanagers laten groeikansen liggen"